Nieuwsbrief 1

Date: oktober 31, 2016 Author: multatuli Categories: Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1    02-09-2016

Communicatie met ouders

We willen dit jaar de communicatie duidelijker en frequenter laten verlopen. Elke 2 weken zult u deze nieuwsbrief ontvangen waar belangrijke nieuwsfeiten van de school in genoemd worden. Specifieke informatie van de klas van uw kind krijgt u via Parro namens de groepsleerkracht.
Het wel noodzakelijk dat alle ouders een email-adres hebben, want de brieven gaan alleen nog via de mail. Geef uw email-adres snel aan Samira door

Nieuwe leerlingen

Alle nieuwe kinderen en hun ouders heten we van harte welkom op onze school. We hopen dat ze een leuke, leerzame maar vooral erg gezellige tijd gaan krijgen met de andere kinderen van de school.

Jump-in

Dit jaar gaan we gezond beginnen. We gaan meedoen met het project Jump-in van de stad Amsterdam. Dit houdt in dat we als school meerdere stappen gaan zetten om kinderen een gezondere leefstijl aan te leren. Dit betekent: veel sportactiviteiten, gezonde lunch en traktaties, en ………… water drinken. We zien al bijna alle kinderen met mooie bidons en waterflessen op school komen. Vanaf volgende week wordt er alleen nog water gedronken onder schooltijd.

Informatiemarkt 8 September

Om u als ouder op de hoogte te brengen van alles wat we doen op school, organiseren we op donderdagavond 8 september een informatiemarkt. Deze avond zullen we namens de directie en ouderraad een korte algemene inleiding houden. Daarna zal er in de gymzaal een informatiemarkt zijn ingericht met alle methodes en lesmaterialen die wij gebruiken bij het onderwijs in de groepen. De leerkrachten zullen hierbij aanwezig zijn om uitleg en verduidelijking te geven.
We hopen u allemaal te zien. 19.00 – 20.30

Kindergesprek

Vanaf volgende week starten de kindergesprekken. Hierover heeft u reeds een informatiebrief ontvangen. Bij de klaslokalen hangen inschrijfroosters. Vergeet niet om hier uw naam op te schrijven!

Op tijd komen

Het nieuwe schooljaar is gestart en dan gaan we ook weer letten op het op tijd komen.
De lessen starten om 8.30 uur. Dan moeten de kinderen dus in de klas ZITTEN en niet nog binnen komen lopen. Wie na 8.30 niet in de klas zit krijgt een rood briefje en meldt zich bij meester Tiemen. Op deze manier hopen we geen belangrijke lestijd te verliezen.
U helpt toch ook mee om uw kind op tijd op school te brengen!!

Muziek in de buurt

Naast alle naschoolse activiteiten die dit jaar weer aangeboden worden is er ook de mogelijkheid om een jaarrond mee te doen met muzikale activiteiten bij ons op school. Dit zullen betaalbare lessen zijn, die voor kinderen met een stadspas zelfs helemaal gratis zijn!
Je kunt kiezen uit:

– Instrumentale orientatie 6-9 jaar op woensdagmiddag
– Streetdance 6-12 jaar op woensdagmiddag
– Jaarcursus Gitaar 9-12 jaar op dinsdagmiddag

Woensdag 7 september krijgen de kinderen een kleine prestentatie in de klas, en na schooltijd is er op het Ovaaplein een muzikale presentatie van Aslan.
De flyer, met daarop het inschrijfformulieren is op school aanwezig.

Taal en ouderbetrokkenheid

Voor ouders die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen is er de mogelijkheid om op school taal- en ouderbetrokkenheidslessen te volgen. Dit zijn gezellige en leerzame lessen, waarbij er in kleine groepen actief gewerkt wordt aan de Nederlandse taalvaardigheid. Wij als school vinden het erg belangrijk dat alle ouders Nederlands kunnen spreken zodat zij hun kind goed kunnen begeleiden, maar ook om een goed gesprek met de leerkrachten te kunnen voeren.
We willen dan ook graag dat alle ouders die geen of weinig Nederlands spreken vragen hier aan deel te nemen!!

Donderdag 8 september van 8.45-9.45 uur is er een informatiebijeenkomst in de grote hal van de school.

Minitulidag

Vorig jaar was het al een groot succes, dus ook dit jaar zal er weer op elke 1e woensdag van de maand een Minitulidag zijn. Alle peuters van 3 jaar mogen dan een ochtendje meedraaien bij ons op school in een klasje wat is ingericht als een echt kleuterlokaal. Zo kunnen ze langzaam wennen aan de overstap naar de basisschool.
De eerste Minitulidag is op 5 oktober, daarna altijd op de volgende 1e woensdag van de maand.
Opgeven kan bij Samira.

Studiedag

Dit jaar zijn er 3 studiedagen waarop de school voor de kinderen gesloten is. Deze dagen zijn:
Donderdag 17 november 2016
Vrijdag 18 november 2016
Dinsdag 14 maart 2017

Zet deze dagen in uw agenda!

Offerfeest

Van 11 t/m 13 september is het Offerfeest voor onze Islamitische kinderen en ouders.
Om dit feest met familie te kunnen vieren kunt u 1 dag verlof aanvragen bij de school.
Vult u onderstaand strookje in en lever dit in bij de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).

———————————————————————————————–

Offerfeest 2016

Leerling: ……………………………………………………. groep: ………………..

Viert op ………………………………….. het offerfeest en zal dan niet op school zijn.

Handtekening ouder:

…………………………………………………….