Buitenschoolse opvang

Zit uw kind bij ons op school en heeft u na schooltijd opvang nodig? Wij werken nauw samen met Impuls Kinderopvang.

Ontspannen

In een hoekje rustig lezen, lekker rennen of spelen met andere kinderen. Het kan allemaal bij onze BSO-locatie. De pedagogisch medewerkers bieden veel leuke en gevarieerde activiteiten aan, waarbij ontspanning voorop staat.

Aparte groepen

Jongere en oudere kinderen vangen we op in aparte groepen. De huiselijke inrichting van de ruimte, het speelgoed en de activiteiten, maar ook de ervaring van de pedagogisch medewerker past zo het beste bij de leeftijd en ontwikkeling van uw kind.

Ophalen van school

Aan het einde van de schooldag zitten de pedagogisch medewerkers te wachten bij ons in de hal. Als iedereen er is, gaan ze lopend naar de BSO, die naast onze school is gelegen.

Naschoolse actviteiten

Wilt uw kind meedoen met de naschoolse activiteiten, georganiseerd door onze school? Geen probleem! We hebben hier afspraken over gemaakt met Impuls en de pedagogisch medewerkers komen uw kind na de activiteit op school ophalen.

Buitenschoolse opvang “Het groeiparadijs”
Krelis Louwenstraat 4
1055 KA Amsterdam
T 020 6846 49 52
E bso.groeiparadijs@impuls.nl

Algemene informatie
http://www.impuls.nl/