De school heeft een schoolband: DE MAX, die het hele jaar hard oefent. Elk schooljaar heeft DE MAX een paar
Wij hebben op school een hele fijne en actieve ouderraad. De ouderraad is een Stichting die de ouderbijdrages beheert en
Voor de aankomende twee schooljaren krijgt het onderwijs extra geld via het Nationaal Programma Onderwijs. Met dit geld kunnen wij