Groep 4a

Juf Anja

Op de Multatulischool ben ik eerst vijf jaar juf geweest van groep 3. Dit jaar voor het eerst een groep 4.

Dat vind ik heel leuk, omdat je kinderen die uit  groep 3 komen ziet veranderen en een heleboel extra’s leren in groep 4. Wat worden ze al groot!

Dit jaar ga ik vol energie aan het werk met deze leuke groep kinderen en hoop ik dat we aan het eind van het jaar allemaal trots en tevreden terugkijken op een leuke en leerzame tijd.

Juf Leenke

Hallo, wij zijn 4A!

In groep 4 werken we voor het eerst met de prachtige taalmethode STAAL waarbij de kinderen op een mooie communicatieve manier de taal leren spreken, lezen, spellen en begrijpen.

Daarnaast doen we natuurlijk  rekenen, maar ook nog veel lezen en spelling.

En vergeet niet alle andere belangrijke vakken: Muziek, beeldende vorming, gymnastiek, de moestuinen, lekker buiten spelen in de pauzes, verjaardagen vieren en wetenschapslessen.

Waar je ons kan vinden?? Op de beganegrond, in de zijvleugel van de school, gezellig naast groep 4b.