Groep 7a

Rob Laurens

Ik ben nog niet zo lang (mei 2016), werkzaam op de Multatulischool. Momenteel ben ik leerkracht van groep 7a.

Over mezelf kan ik heel veel vertellen, maar een van de belangrijkste dingen is dat ik een ervaren leerkracht ben in de bovenbouw, die in oktober 25 jaar werkzaam is in het onderwijs.