Schakelgroep

Juf Annemiek

Ik ben juf Anniek (links op de foto) en ik werk sinds 2012 met veel plezier in de onderbouw van de Multatulischool. Werken met jonge kinderen heb ik altijd erg boeiend gevonden: zo nieuwsgierig, spontaan en leergierig als zij zijn! Ik vind het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren via spel en fantasie. Vanuit dat spel kunnen zoveel mooie en rijke leeractiviteiten ontstaan! Dit schooljaar sta ik 4 dagen per week voor groep 1/2D. Daarnaast werk ik op de donderdagen als zorgleerkracht ‘taalspraak’ en doe ik taken als bouwcoördinator van de onderbouw.

Juf Rkya

Over deze groep