De Multatuli school maakt deel uit van de Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 18 openbare basisscholen in het stadsdeel West. AWBR is een jonge (sinds 2007) en ambitieuze stichting. We hebben als motto: ondernemend in onderwijs. Wij geven onderwijs dat past bij de omgeving van de school, past bij de tijd en kijkt naar de toekomst. Wensen en meningen van ouders en leerlingen vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op onze scholen. Ouders zijn daarbij belangrijke partners. Onze scholen maken zich gereed voor de 21ste eeuw leerling. De visie op onderwijzen is vastgelegd in AWBR 2018, een aanvulling op het Strategisch Beleidsplan van AWBR.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar, leeromgeving en veiligheid. Een AWBR- school heeft kwaliteit en een AWBR-school blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken terug in de school van uw kind.

Marius Voerman
Bestuurder AWBR

Stichting Amsterdam West Binnen de Ring
Baarsjesweg 224
1058 AA AmsterdamTel. 020 5150440
Email info@awbr.nl Website http://www.awbr.nl