Kwalitatief innovatief onderwijs

De Multatulischool wil kwalitatief uitdagend onderwijs bieden dat past bij de wereldse populatie kinderen op onze school. Onze ambitie is daarom om passend en gedifferentieerd onderwijs te geven zodat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren. We bereiken dit door kinderen te stimuleren hun eigen leerdoelen te stellen en om afwisselend klassikaal onderwijs (instructie op drie niveaus) te geven of zelfstandig te laten werken. We blijven continu reflecteren en analyseren of ons onderwijs goed aansluit op de leerbehoeften van onze leerlingen en de veranderende benodigde 21 eeuwse vaardigheden.

We kijken in ons lesprogramma niet alleen naar de basisvakken maar leggen ook veel nadruk op het ontwikkelen van andere talenten en vaardigheden.
We willen onze leerlingen een onderzoekende en ontdekkende houding aan leren en bieden daarom onze leerlingen een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aan. Daarbij laten we ze leren gebruik te maken van elkaars competenties. Zei onder het kopje talentontwikkeling waar we zoal aandacht aan besteden.

Uitdagend onderwijs

Op onze school is een locatie van het Denklab gevestigd. Het Denklab is een klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van meer dan anderhalf jaar. In het Denklab wordt les gegeven in drie domeinen: leren denken, leren leren en leren leven.