Talentontwikkeling op de Multatulischool

Onze ambitie is om actieve, kritische, ondernemende leerlingen te krijgen. Wereldburgers die vaardigheden hebben ontwikkeld die belangrijk zijn in de snel veranderende maatschappij.

Daarbij kijken we niet alleen naar de basisvakken maar leggen we ook veel nadruk op het ontwik- kelen van andere talenten en vaardigheden.
We willen onze leerlingen een onderzoekende en ontdekkende houding aan leren en bieden daarom onze leerlingen een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aan. Daarbij laten we ze leren gebruik te maken van elkaars competenties. Nadruk van talentontwikkeling door educatie in:

  • Wetenschap en techniek 
  • ICT en digitale vaardigheden
  • Cultureel erfgoed

  • Theater

  • Beeldende kunst
  • Dans
  • Film
  • Nieuwe media

Vakdocenten

Voor Wetenschap en Technieklessen hebben wij vakdocenten in huis. Ook voor muziek en beeldende vorming hebben we vakdocenten. Omdat presenteren een belangrijk onderdeel is van talentontwikkeling, zijn er geregeld door het jaar heen presentaties en voorstellingen van kinderen voor de ouders.

Als u op de onderstaande buttons klikt krijgt u een indruk van enkele talent ontwikkelingslessen Wetenschap en techniek lessen (Multatulicollege), Denklab en onze Kunst en Cultuur educatie.