Voorschool

De Voorschool is een peuterspeelzaal met extra aandacht voor taal en samen spelen. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen vier dagdelen per week naar de voorschool. Samen met leeftijdsgenootjes kunnen ze samen spelenderwijs leren. Op de voorschool is veel speelgoed en er zijn speciale speelhoeken. De kinderen doen spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en luisteren naar verhalen.

De voorschool zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. De voorschool Het Groeiparadijs is gevestigd in het naast de school gelegen gebouw, aan de Krelis Louwenstraat. U kunt uw kind inschrijven als het 1 jaar is.

Voor inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij Stichting Impuls .

We willen u er op wijzen dat uw kind niet automatisch ingeschreven is op onze school, als uw kind naar onze voorschool gaat.

Meer informatie over de voorschool vindt u op de website van Gemeente Amsterdam.


Sinds 01 november 2022 zijn er twee nieuwe voorschoolgroepen van start gegaan op de Multatuli.