Voorschool

De Voorschool is een peuterspeelzaal met extra aandacht voor taal en samen spelen. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen vier dagdelen per week naar de voorschool. Samen met leeftijdsgenootjes leren ze spelenderwijs. Op de voorschool is veel speelgoed en zijn er speciale speelhoeken. De kinderen doen spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en luisteren naar verhalen. De voorschool zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. De voorschool Multatuli is gevestigd in het naast de school gelegen gebouw aan de Krelis Louwenstraat en in het gebouw van “KDV het Groeiparadijs” aan de Wiltzanghlaan. De voorschool heeft drie groepen. U kunt uw kind inschrijven als het 1,5 jaar is.

 

Voor inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij Stichting Impuls .

 

We willen u er op wijzen dat uw kind niet automatisch ingeschreven is op onze school, als uw kind naar onze voorschool gaat.

Meer informatie over de voorschool vindt u op de website van Gemeente Amsterdam.