Naschoolse activiteiten

Voor alle leerlingen van onze school bieden wij een speels, prikkelend en leerzaam aanbod aan naschoolse activiteiten aan. De activiteiten zijn heel afwisselend. Zo zijn er activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, expressie, techniek, creatief en natuur en milieu. In de laatste les, na een periode van 8 weken is er een presentatie voor de ouders.

Lukida 

Lukida organiseert voor onze school de culturele naschoolse activtiteiten. De organisatie LUKIDA wordt geleidt door Jesse Dijksman. Voor de naschoolse activiteiten kunnen alle kinderen zich inschrijven, maar per activiteit zijn er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. We proberen de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle kinderen, maar kunnen helaas niet voorkomen dat kinderen teleurgesteld zullen worden. Ook als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, kan hij /zij meedoen. Vanuit het Stadsdeel hebben we (en alle scholen in West) de opdracht gekregen inkomensafhankelijke ouderbijdragen te vragen.

De volgende bijdragen zullen worden gevraagd:

Stadspastarief: € 1,00 per les
Inkomens tot € 25.000: € 1,50 per les
Inkomens tussen € 25.000 – € 41.000: € 2,00 per les
Inkomens > € 41.000: € 3,00 per les

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 1. Theaterles
 2. Kinderkookfestijn
 3. Afrikaanse dans
 4. Circusles
 5. Kinderpersbureau
 6. Judoles
 7. Gipslab
 8. Floggen en filmen
 9. Orientatiecursus gitaar
 10. Kloddervos (schilderen)
 11. Tennisles
 12. Binnen – buiten (op zoek in de natuur)
 13. Stop motion filmpjes maken
 14. Chinese bloemendans
 15. Sport- en spelles
 16. Rapmusical
 17. En nog veeeeeel meer!

West Beweegt:

West Beweegt organiseert namens de gemeente het naschoolse sportaanbod op onze school. Het aanbod wisselt per periode. Er zijn verschillende sportclinics te volgen, b.v.: atletiek, volleybal, voetbal, judo, basketbal, tennis of sport en spel. Inschrijving gaat via inschrijfformulieren of digitaal. Informatie hierover is op school te verkrijgen.

Huiswerkbegeleiding / Sociale vaardigheden

Voor onze leerlingen van groep 7 en 8 is er de mogelijkheid om onder begeleiding van studenten eenmaal in de week huiswerk te maken na schooltijd. Deze studenten zijn van de organisatie SKC (stichting kennis en cohesie). Zij geven huiswerkbegeleiding en begeleiden in het mentor project. Dit project geeft begeleiding in huiswerkplannen en de overstap naar de middelbare school. Inschrijven gaat via school.

Kinderpersbureau

In september 2015 is een kinderpersbureau gestart op de Multatulischool. In het kinderpersbureau geven kinderen hun kijk op de school, de omgeving en hun wereld. Als echte journalisten leggen ze deze ervaringen vast op hun eigen website of middels andere digitale wegen zoals You-tube, Instagram, Facebook. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen zich aanmelden voor het kinderpersbureau. Er kunnen gemiddeld 12 leerlingen deelnemen.

Het kinderpersbureau wordt geleid door Boy van Rossum, en is te volgen op:https://multamedia.wordpress.com