Wat u moet weten

Schoolgids

Wilt u weten hoe de zorg voor leerlingen is georganiseerd? Naar welke scholen in het voorgezet onderwijs de leerlingen van groep 8 gaan? Of welke lesmethodes wij gebruiken? Hoe de vervanging is geregeld als juf of meester ziek is? Het antwoord op deze (en andere) vragen vindt u in de schoolgids.

Blader door de schoolgids

 

Schooltijden

Op maandag, dinsdag en donderdag is er les van 08:30 uur tot 14:45 uur . Alle kinderen blijven deze dagen op school om te lunchen. Op woensdag en vrijdag is er les van 08:30 tot 12:15 uur.

Bekijk de tabel met schooltijden.

 

Vakanties

Hier vindt u de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2017-2018.

Bekijk de vakanties en vrije dagen.

 

Het team

In het overzicht vindt u de namen van de leerkrachten, de groep die zij lesgeven maar ook kunt u zien wie er in het managementteam zitten en welke vakleerkrachten er bij ons werken.

Ga naar overzicht

 

Ouderraad

Een school kan niet zonder ouders. Gelukkig heeft onze school een actieve ouderraad (OR) die activiteiten organiseert en coördineert.

Lees verder

 

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad in bedrijven en organisaties.

Hoe werkt de MR?

 

Bestuur

Onze school maakt deel uit van een groep van 18 openbare basisscholen in het stadsdeel West (De Baarsjes, Oud-West, Bos en Lommer en Westerpark). Die scholengroep heet Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Stichting voor openbaar primair onderwijs.

Lees meer over AWBR.

 

Buiteschoolse opvang

Gaat uw kind naar onze basisschool en heeft u na schooltijd opvang nodig? Wij werken nauw samen met Impuls Kinderopvang.

Meer informatie over de BSO.