Promo team Mu...

  • Volg ons

Dit ouder promo team van de Multatulischool is actief om te zorgen dat de school een goede gemengde school is en blijft, waarmee het een goede weerspiegeling is van de buurt.

Deze groep ouders staat nog steeds open voor ouders die willen aansluiten bij dit initiatief en hun kind via dit promo team willen aanmelden om zo te zorgen dat ook in de toekomst de groepssamenstelling van de klassen een goede afspiegeling blijft van de huidige buurtpopulatie in de Bos en Lommer buurt. Op dit moment, dwz – na 1 mei 2018- is er nog plek voor nieuwe leerlingen die willen aansluiten of eventueel als groep willen aanmelden.

Meer weten? Neem contact op met Maaike van der Horn, maaikevanderhorn@gmail.com