AWBR

Onze school maakt deel uit van een groep van 17 openbare basisscholen in het nieuwe West (De Baarsjes, Oud-West, Bos en Lommer en Westerpark). Die scholengroep heet Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor primair onderwijs.

AWBR heeft als motto: ondernemend in onderwijs. Dit geldt voor al de AWBR scholen. Uw mening telt! Wij geven onderwijs dat past bij de omgeving van de school en dat past bij de tijd. Wensen en meningen van ouders vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op deze scholen. AWBR stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar en leeromgeving. Een AWBR school heeft kwaliteit!

Bezoekadres

De Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam

T 020 5150440
E info@awbr.nl
W www.awbr.nl