Klassenouders

Op de Multatulischool zijn er veel ouders die graag en ook vaak meehelpen. Om dit beter te coördineren werken we met klassencontactouders. Hoe gaat dat precies?

Via de klassencontactouders kunnen we beter inspelen op de behoefte per klas en kunnen we de leerkrachten gerichter ondersteunen. Daarnaast hebben ouders de neiging om meer betrokken te zijn als ze zien dat het direct effect heeft op het welbevinden van hun eigen kind of als hun kind er direct van profiteert. Voor de kinderen is het fijn wanneer zij met eigen ogen zien dat hun vader of moeder actief is op school en meehelpt in de klas.

Het systeem van de klassencontactouders werkt als een sneeuwbal. De ouderraad bespreekt met de schoolleiding en leerkrachten welke activiteiten opgezet moeten worden en op welke manier ouders kunnen meehelpen. De ouderraad neemt hierover contact op met alle klassencontactouders. Deze ouders ontvangen dus een bericht met daarin de genoemde activiteit en de daarbij behorende dagen of dagdelen,  wat er precies aan inzet gevraagd wordt, hoeveel ouders er nodig zijn, hoe lang het duurt, etc.

De klassencontactouders laten dit op hun beurt weten aan de ouders die hebben aangegeven dat zij hiervoor beschikbaar zijn.

Daarnaast kan een klassencontactouder met de leerkracht bespreken wat er speelt in een klas en op welke manier ouders de leerkracht kunnen ondersteunen. Hierbij valt te denken aan luizenouders, het schoonmaken van het lokaal en materialen voor een schoolvakantie, voorlezen etc. Per groep zal de behoefte anders zijn. In de kleutergroepen is er bijvoorbeeld meer hulp nodig bij het aan- en uitkleden tijdens gymlessen en in de bovenbouw zal de hulp meer gericht zijn op bijvoorbeeld excursies.

Door middel van dit systeem kan ook rekening gehouden met de individuele behoefte van een kind. Denk daarbij aan voedsel allergieën tijdens het kerstdiner of een alternatief vervoersmiddel tijdens een excursie voor kinderen die daarin beperkt zijn.