Hoofdluisprotocol OBS Multatuli

Inleiding

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. (Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis)

Omdat luizen zich op school razendsnel kunnen verspreiden, is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken bij de bestrijding van hoofdluis. In dit protocol wordt achtereenvolgens beschreven:

  1. De organisatie en uitvoering van de hoofdluiscontroles op school;
  2. De communicatie over hoofdluis;
  3. Wat verwacht de school van ouders?
  4. Het standpunt van de school over luizenzakken / luizencapes.
  5. De informatie op de schoolwebsite over hoofdluis.

De organisatie en uitvoering van de hoofdluiscontroles op school

In de eerste week na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd door de luizenouder(s). De klassenouder regelt voor elk controlemoment de luizenouders. Luizenouders die voor het eerst controleren, doen dit samen met een ervaren luizenouder. De dag en het tijdstip van de controle worden bepaald in overleg met de groepsleerkracht.

De luizenouders krijgen op de dag van controle van de leerkracht een namenlijst waarop ze hun bevindingen aangeven. De hele klas wordt gescreend.

Tijdens het controleren dragen de luizenouders wegwerphandschoenen. Wanneer luizen of neten bij een kind worden aangetroffen, worden de handschoenen verwisseld. De school zorgt voor voldoende wegwerphandschoenen. De luizencontrole op school is een snelle controle; daarbij wordt geen luizenkam gebruikt. De luizenouder controleert op een aantal plekken in het haar en met name achter de oren en in de nek.

Wanneer bij de luizencontrole luizen en/of neten worden gevonden, vindt na 14 dagen een nacontrole plaats bij de betreffende kinderen. De luizenouders die het controlemoment hebben gedaan, zijn tevens verantwoordelijk voor het houden van de nacontrole.

De communicatie over hoofdluis

De ouders van de kinderen die met hoofdluis en/of neten zijn besmet, worden dezelfde dag mondeling of telefonisch geïnformeerd door de administratie maar als deze niet aanwezig is zal de groepsleerkracht dit na schooltijd moeten doen.

De ouders wordt gevraagd om dezelfde dag te starten met de behandeling, volgens de richtlijnen van het RIVM: elke dag het haar systematisch uitkammen met een luizenkam, 2 weken lang, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel. Voor meer informatie over de behandeling wordt verwezen naar de schoolwebsite. Tevens ligt de folder ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ van het RIVM bij de koffiecorners in de hal van de school. 

Wanneer in een groep hoofdluis is geconstateerd, worden de andere ouders daarover dezelfde dag door de groepsleerkracht geïnformeerd via Parro. De ouders ontvangen het volgende bericht:

In de groep van uw kind zijn bij één of enkele kinderen neten en/of luizen gevonden. De ouders van deze kinderen zijn hierover geïnformeerd en zullen hun kind behandelen. Wij vragen u om uw kind de komende weken regelmatig op hoofdluis te controleren. Als uw kind ook luizen of neten heeft, geef dit dan direct door aan de leerkracht. Over 2 weken is er een nacontrole. Wij hopen dat de hele klas dan weer luisvrij is. Meer informatie over hoofdluis en ons hoofdluisprotocol vindt u op de website van de school.

Als bij een tweede controle bij een kind nogmaals levende luizen worden ontdekt, worden de ouders gevraagd de kinderen op te halen en de behandeling direct te starten.

Wat verwacht de school van ouders?

De school verwacht dat alle ouders:

  • zich goed informeren over hoofdluis, door de informatie op de website van de school te lezen en het filmpje van het RIVM te bekijken.
  • hun kind regelmatig thuis controleren op hoofdluis, bijvoorbeeld op de eerste dag van iedere maand.
  • de leerkracht direct op de hoogte stellen als hun kind luizen en/of neten heeft.
  • hun kind bij het aantreffen van hoofdluis direct behandelen volgens de richtlijnen van het RIVM: 14 dagen lang het haar dagelijks systematisch kammen met een luizenkam. Dit kan (maar hoeft niet) in combinatie met een luizenshampoo.

Schoolstandpunt over luizenzakken/ luizencapes

Op de Multatulischool stellen wij het gebruik van luizenzakken of capes niet verplicht. Dit doen wij in navolging van de richtlijnen van het RIVM. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een luizencape of luizenzak niet bijdraagt aan het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis.

Bron: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis

Informatie over hoofdluis op de schoolwebsite

Op de schoolwebsite is dit protocol te vinden. Verdere informatie kunt u vinden via: