Betrokken bij school

Onze school werkt nauw samen met de ouders van de leerlingen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om actief betrokken te zijn bij de school. U kunt meedenken, meehelpen met feestjes of activiteiten. Dat doet u door lid te worden van de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er per klas klassenouders die de leerkracht helpen in de communicatie naar de ouders, bijvoorbeeld als er ouders nodig zijn om het plein of de lokalen te versieren.

 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit:

Nicoline Vrouwe (moeder van Bas), Kristel Weijermars (moeder van Indi groep 3), Dennis Houtman en Kim Waalderbos (ouders van Marius groep 4 en Benthe in groep 7B), Maaike van der Horn (moeder van Kyra in groep 6), Najat (moeder van Ilias in groep 7A) en Esther Nikolovski (moeder van Annika in groep 2A).

 

De ouderraad int ook de ouderbijdrage.

Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij de OR-activiteiten? Wil je meer weten over wat een klassenouder doet? De bijeenkomsten van de ouderraad zijn openbaar. Laat het ons weten als je een keer wilt aanschuiven. Spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een mail naar ouderraad@multatulischool.nl. Ook als je andere vragen of ideeën hebt, horen we graag van je.

 

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel zitting hebben. De MR vindt het belangrijk dat de kernwaarden van de Multatulischool goed worden vertegenwoordigd en wil zich daarvoor inzetten.

De MR bestaat uit 4 leden: 2 ouders (Dorien Claessen, moeder van Hanna uit groep 7B en Touda Ouggaali, moeder van Safae groep 1-2B en Marwa uit groep 7B  en 2 personeelsleden: Fleur Blom, leerkracht groep 3 en een vacature.

 

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de leden van de MR, voor specifieke input vanuit de ouders kunt u contact opnemen via MR@multatulischool.nl.

Meer informatie over de MR .