Ouderbijdrage

De ouderraad van de Multatulischool vraagt jaarlijks een financiële bijdrage om extra activiteiten voor uw kinderen te organiseren. Dit zijn activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor krijgt, maar die wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het plezier van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het schoolreisje, de Kinderboekenweek, een projectweek en het vieren van feesten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en het Zomerfeest. Daarnaast wordt ieder jaar gespaard voor het kamp in groep 8. Hoewel er geen zekerheid is over hoe de situatie rond COVID-19 zich zal ontwikkelen, en dus of dit jaar wel alle activiteiten doorgang kunnen vinden, zal er nog steeds voldoende voor de kinderen worden georganiseerd, waardoor het toch belangrijk is dat de ouderbijdrage betaald wordt.

Vanwege de COVID-19 situatie hebben we de afgelopen periode niet al het geld uit kunnen geven en daarom kunnen we ook dit jaar weer een flinke korting geven op de ouderbijdrage. In plaats van 55 euro per kind, vragen we dit jaar 25 euro per kind. Heeft u meer kinderen op school, dan betaalt u vanaf het derde kind 20 euro. Betaalt u voor 1 november via onderstaande link dan krijgt u een korting van 5 euro per kind. Families met een stadspas kunnen deze gebruiken. De mogelijkheid hiertoe leest u onderaan deze pagina.

Direct betalen

Stadspas

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u deze gebruiken om de ouderbijdrage te betalen.

U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Samira Belhadji van de administratie, zij staat op maandag, dinsdag en woensdagochtend voor schooltijd bij het hek van het Petriplein. U kunt uw pas door haar laten scannen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.

Stadspas aanvragen

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.