Ouderbijdrage 2023-2024

De ouderraad van de Multatulischool vraagt jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage om extra activiteiten voor uw kinderen te organiseren. Dit zijn activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor krijgt, maar die wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het plezier van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het schoolreisje, de Kinderboekenweek, een projectweek en het vieren van feesten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en het Zomerfeest. Daarnaast wordt ieder jaar gespaard voor het kamp in groep 8.

De bijdrage:

Wij vragen dit jaar 55 euro per kind. Gezinnen met een stadspas kunnen deze gebruiken. De mogelijkheid hiertoe leest u onderaan deze pagina.

 Zonder inkomsten geen extra activiteiten:

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit, omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet en dat willen we ook niet. Maar, wel willen we benadrukken dat zonder deze inkomsten, wij geen schoolreisjes naar bijvoorbeeld een pretpark en/of het schoolkamp van groep 8 kunnen betalen, daarom is uw bijdrage erg belangrijk!

Betalen

Contant :

Wilt u de ouderbijdrage contant betalen, dan kan dit tevens bij Paul Valenkamp(waarnemend directeur), Mirjam Jansen(directrice) of bij Samira Belhadji van de administratie. U kunt het bedrag ook in termijnen betalen, neem dan voor 01 november contact op via ouderraad@multatulischool.nl.

Overmaken:

Giften kunnen worden overgemaakt worden op de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer kunt u opvragen door een mail te sturen naar: info@multatulischool.nl

i-Deal:

Ouders ontvangen in Parro een link vanuit de Schoolkassa waarmee u direct kunt betalen.

Stadspas

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u deze gebruiken om uw vrijwillige ouderbijdrage te betalen. U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Samira Belhadji van de administratie. Zij is op school aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagochtend. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.

 

Stadspas aanvragen

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.