Voor ouders

  • Volg ons

Wat u moet weten

Ouderraad

Een school kan niet zonder ouders. Gelukkig heeft onze school een actieve ouderraad (OR) die activiteiten organiseert en coördineert.

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad in bedrijven en organisaties.

Hoe werkt de MR?

Bestuur

Onze school maakt deel uit van een groep van 17 openbare basisscholen in het stadsdeel West (De Baarsjes, Oud-West, Bos en Lommer en Westerpark). Die scholengroep heet Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Stichting voor openbaar primair onderwijs.

Lees meer over AWBR.

Buiteschoolse opvang

Gaat uw kind naar onze basisschool en heeft u na schooltijd opvang nodig? Wij werken nauw samen met Impuls Kinderopvang.

Meer informatie over de BSO.