Wilt u uw kind aanmelden als nieuwe leerling?

Dit doet u met het aanmeldformulier dat u heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam. Op deze lijst kunt u meerdere scholen noemen. Wanneer u de Multatulischool als 1e keuze heeft, zet u die naam op nummer 1. Het aanmeldformulier levert u in op de school die u op de 1e keuze heeft gezet. Lees verder over het toelatingsbeleid en aanmelden op de Multatuli.

Neem contact met ons op als u uw kind halverwege het schooljaar wilt aanmelden op onze school.

Contact opnemen:

Telefoon: 020 684 17 40

Algemeen: info@multatulischool.nl

Ouderraad: ouderraad@multatulischool.nl

Medezeggenschapsraad: mr@multatulischool.nl

Directeur: Mirjam Jansen

Adres:

OBS Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5

1055 KV Amsterdam