Ouder- en kindadviseur

In Amsterdam is aan iedere school een ouder- en kindadviseur van het Ouder- en Kindteam (OKT) verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school. 

Vragen kunnen gaan over:

  •  je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken),  
  • de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). 
  • informatie en advies, misschien een training voor kind of ouder?

Vragen kunnen ook gaan over sportfonds-aanvragen, opvoed- en opgroeiondersteuning op maat, het leveren van jeugdhulp en het inzetten van specialistische jeugdhulp of andere voorzieningen als nodig.

Loop eens binnen bij ouder- en kindadviseur Rahmine Akyuz. Zij is vanaf 12 oktober elke dinsdagochtend op school aanwezig, in het lokaal naast de logopedist. In de nieuwsbrief van school (zie Parro) van 15 september staat op welke dagen Rahmine er is tot 12 oktober. 

Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Rahmine op 06-18 60 66 29 of via r.akyuz@oktamsterdam.nl.

Meer informatie over het Ouder- en Kindteam in onze wijk en wat zij aanbieden vind je op OKT Amsterdam.  Op de site kan je ook (anoniem) chatten of het team vinden in jouw wijk.