Schoolgids

Ook wij hebben op de website Scholen op de kaart een deel over onze school. Ga naar OBS Multatuli op Scholen op de kaart voor alle actuele informatie en data over onze school. De informatie komt rechtstreeks bij de Onderwijsinspectie en DUO vandaan, aangevuld met informatie van onszelf.

Deze website vervangt de schoolgids die wij tot vorig schooljaar als ‘boekje’ en pdf-document publiceerden.