Onze school

  • Volg ons

Wat u wilt weten

Ons onderwijs

Kinderen leren omdat ze nieuwsgierig zijn. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Onze leraren geven instructie en onze kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of samen met anderen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Lees meer over ons onderwijs.

 

Passend Onderwijs

Per individueel kind kijken wij of onze school de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft. In ons ondersteuningsplan hebben we beschreven hoe de zorg voor de leerlingen van onze school georganiseerd is. Er is een analyse van wat wij erg goed kunnen op school en wat we minder goed kunnen bieden. Mochten we bepaalde zorg niet goed kunnen bieden dan schakelen we door middel van ons samenwerkingsverband hulp op maat in. Dat kan bij ons op school zijn of op een andere school als dat nodig is. Natuurlijk gaat dat altijd in samenwerking met ouders.

Meer lezen over passend onderwijs.

 

Denklab

Op onze school is een locatie van het Denklab gevestigd. Het Denklab is een klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van meer dan anderhalf jaar. In het Denklab wordt les gegeven in drie domeinen: leren denken, leren leren en leren leven.

Nieuwsgierig geworden naar het Denklab, lees hier verder.

 

Omgaan met elkaar

Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. Veiligheid in zowel geestelijk als lichamelijk opzicht. Wij willen een veilige sfeer op school. Wij willen daarom zorgen voor orde, rust en regelmaat. Wij maken hiervoor gebruik van het preventief trainingsprogramma Kanjertraining. Deze training heeft een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van ons onderwijs en de belevingswereld van kinderen. Daarnaast ondersteunt de Kanjertraining algemene opvoedingsnormen.

Geinteresseerd in Kanjertraining?

 

De locatie

De openbare basisschool Multatuli staat in de Gulden Winckelbuurt in het Amsterdamse stadsdeel West (voorheen Bos en Lommer). De school is in 1952 gebouwd en heette vroeger de openbare lagere school Prinses Beatrix. In 1985 werd de school samengevoegd met de ernaast gelegen kleuterschool De Margriet en vanaf dat moment kreeg de school haar nieuwe naam: openbare basisschool Multatuli. De school is vernoemd naar de Nederlandse schrijver Multatuli die wereldberoemd is geworden door zijn roman Max Havelaar.

Lees meer over de geschiedenis van onze school.

 

Naschoolse activteiten

Onze school biedt na schooltijd een breed scala aan naschoolse activiteiten aan tegen een kleine vergoeding. Zo kan er lekker gesport worden, er wordt muziekles gegeven, is er een kinderpersbureau, er wordt regelmatig gekookt of er wordt toneelles gegeven.

Nieuwsgierig naar onze naschoolse activiteiten?

De school heeft zelfs een schoolband: DE MAX. De muzikantjes zijn elk jaar weer andere. Iedere week wordt gerepeteerd en voor de kerst- en zomervakantie is er een optreden voor de hele school en alle ouders!


School is niet alleen maar leuk. DE MAX schoolband vertelt je waarom!


Zelfgeschreven liedje van de schoolband DE MAX, die school heel leuk vindt maar nu wel erg zin in vakantie heeft!

Voorschool en peuterschool

De Voorschool is een peuterspeelzaal met extra aandacht voor taal en samen spelen. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen vier dagdelen per week naar de voorschool. Samen met leeftijdgenootjes leren ze spelenderwijs. Op de voorschool is veel speelgoed en zijn er speciale speelhoeken. De kinderen doen spelletjes, ze tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en luisteren naar verhalen. De voorschool zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. De voorschool Multatuli is gevestigd in het naast de school gelegen gebouw van de buitenschoolse opvang en in het gebouw van “KDV het Groeiparadijs”. De voorschool heeft drie groepen. U kunt uw kind inschrijven als het 1,5 jaar is.
De peuterschool is gelijk aan de voorschool. Het verschil is echter dat op de peuterschool zowel kinderen van de voorschool en van het kinderdagverblijf samen in een groep zitten.

Interesse in onze voor- en /of peuterschool?

 

Buitenschoolse opvang

De voor- en buitenschoolse opvang wordt verzorgd door stichting Impuls. Zij zijn gehuisvest in twee locaties waar u voor opvang terecht kunt. De VSO en de BSO voldoen aan de kaders welke door het bestuur van AWBR zijn vastgesteld.

Lees meer over de Buitenschoolse opvang