Onze kenmerken

 

Kenmerken van de school:

Ontmoeten

Kwalitatief goed onderwijs

Aandacht voor iedere leerling

Veiligheid en vertrouwen

Leren van en met elkaar

 

Onderwijsmissie

OBS Multatuli is een school waar ieder kind met zijn unieke culturele achtergrond en verhaal gezien en gehoord wordt. Ons onderwijs nodigt kinderen uit om samen te leren, met en van elkaar. Ieder kind moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen tot wie het is.

Onderwijsvisie

Onze maatschappelijke opdracht is enerzijds het geven van kwalitatief goed onderwijs en anderzijds gaat ons onderwijs ook over burgerschap, over de vraag: hoe willen we met elkaar samenleven? Wij vinden het belangrijk om daarbij te kijken wat werkt op basis van (wetenschappelijk) onderzoek en succesvolle voorbeelden in binnen- en buitenland. Ons streven is om ieder kind dezelfde kansen te bieden en zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze kansen hebben voor individuele leerlingen een andere uitwerking. Kansengelijkheid begint bij een goede leerkracht voor de klas en een schoolcultuur waarin het lerarenteam en de schoolleiding intensief samenwerken, en doelgericht het onderwijs beter maken.

 

Identiteit

Filmproject

Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Daarnaast hechten we veel waarde aan goed contact met ouders. Ouders brengen hun kind(eren) in vertrouwen naar onze school. OBS Multatuli is een echte buurtschool. Wij willen dat onze leerlingenpopulatie een afspiegeling is van de buurt waarin onze school staat.

In schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met het filmproject: Wie ben jij? Dit is een verbindend film- en inclusieproject voor basisschoolleerlingen. Met als doel om elkaar beter te leren kennen. Het project richt zich nadrukkelijk ook op de buurt waarin de school staat. Kinderen filmen elkaar thuis en in de buurt. Ze gaan in gesprek met ouders, broertjes, zusjes en andere huisgenoten. Zo leren kinderen op een eigentijdse manier overeenkomsten herkennen en verschillen omarmen.

Het project wordt afgesloten met een film, die wordt getoond aan alle kinderen en hun ouders, die hebben deelgenomen aan dit project. We hebben dit project ook in schooljaar 2022 – 2023 aangeboden. Onze intentie is om dit filmproject ook in schooljaar 2023-2024
te faciliteren.