Openbare basisschool Multatuli:

Een goede gemengde kwaliteitsschool!

De Multatulischool ligt in stadsdeel West. Een multiculturele wijk binnen de ring van Amsterdam. Wij willen graag een echte buurtschool zijn waar kinderen en ouders uit de buurt elkaar ontmoeten. Door samen te leven en elkaar te leren kennen ontstaat er vertrouwen, waarop we onze samenleving kunnen bouwen. Dit begint al op jonge leeftijd, vandaar dat de basisschool hier een belangrijke rol in kan vervullen.

Op de Multatulischool is een Ouder PromoTeam actief om ouders met elkaar in contact te brengen om zo de stap naar onze gemengde school makkelijker te maken.

Het Ouder PromoTeam van de Multatulischool is actief om te zorgen dat de school een goede gemengde school  is en blijft, waarmee het een goede weerspiegeling is van de buurt.  De Multatulischool zit in een ruim en licht gebouw, met veel buitenruimtes, speeltuinen en heeft zelfs een moestuin, waar de kinderen hun eigen groenten kweken. Er is veel aandacht voor cultuur en sportactiviteiten. De school heeft vakdocenten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek. De kinderen kunnen hier 8 jaar van een fantastische schooltijd genieten.

Het Multatuli Ouder PromoTeam brengt (potentiele) ouders met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen en de school beter te leren kennen. Ook is het mogelijk om zelf een groepje kinderen samenstellen, dan worden deze kinderen samen in een klas geplaatst. Wanneer ouders zich aansluiten bij het het Multatuli Ouder PromoTeam krijgen ze voorrang op plaatsing op onze school.

Deze groep ouders staat nog steeds open voor ouders die willen aansluiten bij dit initiatief en hun kind via dit promo team willen aanmelden om zo te zorgen dat ook in de toekomst de groepssamenstelling van de klassen een goede afspiegeling blijft van de huidige buurtpopulatie in de Bos en Lommer buurt. Op dit moment, dwz – na 1 mei 2018- is er nog plek voor nieuwe leerlingen die willen aansluiten of eventueel als groep willen aanmelden.

Meer weten? Neem contact op met Maaike van der Horn, maaikevanderhorn@gmail.com