Nieuwkomers

De Multatuli heeft een Nieuwkomersgroep. De nieuwkomersgroep is een speciale groep waar niet-Nederlandstalige kinderen van 6 t/m 12 jaar de Nederlandse taal leren. In deze groep krijgen de kinderen een jaar onderwijs en daarna stromen zij uit naar een reguliere groep op de Multatulischool of een andere basisschool. In de nieuwkomersgroep wordt er veel tijd besteed aan het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de Nederlandse cultuur. 

Meer informatie vindt u op de website van Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO).