Denklab

Op onze school is een locatie van het Denklab gevestigd. Het Denklab is een klas voor kinderen van groep 4 t/m 8 met een ontwikkelingsvoorsprong van meer dan anderhalf jaar. De kinderen, die hiervoor geselecteerd zijn, gaan een dagdeel per week hier naar toe.

In het Denklab wordt les gegeven in drie domeinen: leren denken, leren leren en leren leven.

Bij het leren denken gaat het om verschillende vormen van denken (o.a. kritisch en creatief). De kinderen leren met beperkte middelen oplossingen bedenken voor problemen. Bij leren leren gaat het vooral om strategieën, plannen en reflecteren. De kinderen leren kritisch naar zichzelf kijken en hun eigen leerdoelen te kiezen waar dan aan gewerkt gaat worden. Bij leren leven gaat het om samenwerken en overleggen en leren omgaan met falen.

Al deze vaardigheden samen vallen onder 21st Century Skills, die de leerling voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.