Per individueel kind kijken wij of onze school de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. In ons ondersteuningsplan hebben we beschreven hoe de zorg voor de leerlingen van onze school georganiseerd is. Er is een analyse van wat wij erg goed kunnen op school en wat we minder goed kunnen bieden. Mochten we bepaalde zorg niet goed kunnen bieden dan schakelen we door middel van ons samenwerkingsverband hulp op maat in. Dat kan bij ons op school zijn of op een andere school als dat nodig is. Natuurlijk gaat dat altijd in samenwerking met ouders.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving over Passend Onderwijs van kracht. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De schoolbesturen krijgen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen krijgen de ruimte om flexibeler op de behoeftes van leerlingen en leerkrachten in te spelen en deze vormen van ondersteuning zelf te organiseren en betalen.
De scholen zorgen zelf voor passend onderwijs voor iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt. Schoolbestuur en school moeten eerst kijken wat de school zelf kan doen. Als een school de noodzakelijke ondersteuning aan een leerling niet kan bieden, moet zij zorgen dat deze ondersteuning elders wordt geboden. Bijvoorbeeld op een andere school van hetzelfde schoolbestuur of op een andere school in de wijk. Hierbij zijn de wijknetwerken behulpzaam. Het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen regelt vanaf 1 augustus 2014 voor leerlingen waarvoor het echt nodig een plek binnen het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

Steunpunt Passend Onderwijs West (SPO West)

Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor een ondersteuningsarrangement investeert AWBR in het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) West. Dit steunpunt is voor en door het openbaar onderwijs in West en Nieuw West opgericht en stelt de deuren ook open voor scholen uit deze regio van andere denominaties die gebruik willen maken van de expertise van het Steunpunt.

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan hebben we beschreven hoe de zorg voor de leerlingen van onze school georganiseerd is. Er is een analyse van wat wij erg goed kunnen op school en wat we minder goed kunnen bieden. Mochten we bepaalde zorg niet goed kunnen bieden dan schakelen we door middel van ons samenwerkingsverband hulp op maat in. Dat kan bij ons op school zijn of op een andere school als dat nodig is. Natuurlijk gaat dat altijd in samenwerking met ouders. Jaarlijks krijgt ons ondersteuningsplan een update.