Kernwaarden van de Ouderraad

Verbindend – ouders kiezen de school voor hun kind(eren). Tussen kind en onderwijs zijn ouders de verbindende schakel. Transparantie in de communicatie vanuit het kind en de school naar ouders is essentieel om je als kind welkom en veilig te voelen op school. De OR streeft naar een zo transparant mogelijke communicatie in de relatie tussen ouder(s)-school-kind. Daarom organiseert en ondersteunt de OR tal van activiteiten zodat school niet alleen voor de kinderen, maar van kinderen EN ouders wordt.

Daarnaast wil de OR dat school zich verbonden voelt met haar omgeving en met maatschappelijke thema’s die spelen. In 2015 bijvoorbeeld door het initiatief te ondersteunen om kerstcadeautjes in te zamelen voor vluchteling-kinderen in Amsterdam West.

Talent – ieder kind draagt bijzondere talenten in zich mee en je hoopt als ouder dat deze talenten op school gezien worden en tot bloei mogen komen. Het talent van leerkrachten is dat ze het talent bij een kind kunnen zien en tot ontwikkeling kunnen brengen.

De OR is er van overtuigd dat ook iedere ouder talenten ter beschikking heeft en dat deze talenten iets zouden kunnen betekenen binnen de schoolmuren.

Een ouder met een bijzondere hobby, die kan zingen of piano spelen, iemand die kan sleutelen aan een auto, plaatjes kan draaien op feestjes, een brood bakken, een trui breien, in de ICT werkzaam zijn, een yoga-les kunnen geven, iets weet over de natuur, misschien wel kan diepzeeduiken of met een microscoop overweg kan, iemand die dokter is of iemand die het leuk vindt om verhalen te vertellen of blij wordt van knutselen – om maar wat voorbeelden te noemen.

Al die verschillende talenten van ouders kunnen heel goed ingezet en passend worden binnen het onderwijs. De OR streeft naar het inzetten van talent van ouders op school. Met ondersteuning van de professionele leerkrachten kun je als ouder iets heel waardevols toevoegen aan het bestaande aanbod van school. De OR wilt het gesprek hierover tussen ouders en school waar mogelijk stimuleren, bijvoorbeeld door de inzet van klassenouders.

Leefomgeving – de OR vindt het belangrijk dat school naast een plezierige en veilige leeromgeving ook een plek is waar bewust wordt nagedacht over hygiëne en persoonlijke verzorging. De OR zet zich daarom samen met school in voor een gezonde en bewuste leefomgeving – bijvoorbeeld door de school samen schoon te houden. En niet alleen van buiten – ook ‘van binnen’ door gezond lunchen, gezonde traktaties en het uitsluitend drinken van water.

Lekker spelen – buiten spelen is een van de beste manieren om kinderen te helpen zich te ontwikkelen, te ontdekken en hun eigen krachten en talenten te leren kennen. Rondom de Multatulischool zijn er meerdere gratis activiteiten die worden georganiseerd voor kinderen in de buurt! Op www.speeltuingibraltar.nl kun je zien wat er allemaal te doen valt voor onze leerlingen. Aan de Krelis Louwesstraat is ook Stichting Operatie Periscoop gevestigd. Deze organisatie richt zich op talentontwikkeling en het stimuleren van creativiteit van kinderen in de buurt. Op www.operatieperiscoop.nl kun je alle informatie vinden over hun werkwijze en de activiteiten die zij opzetten. Er is vrijwel elke donderdag iets leuks te doen op het plein samen met kunstenaars die iets maken of muzikanten met wie de kinderen samen muziekinstrumenten kunnen spelen. Een leuke speelmiddag gegarandeerd!